REGULILE CONCURSULUI PE INSTAGRAM

(denumite în continuare „Regulile”)

1.            DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1         Organizatorul concursului Instagram organizat pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/orsay/ sau pe contul de Instagram @orsay (denumit în continuare „Concursul”) este Orsay Europe s.r.o., cu sediul social la adresa Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praga 5, cu Cod de Identificare (IČ): 257 04 729, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă  Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, Înregistrarea 62763 (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2         Obiectul prezentului regulament este definirea condițiilor în care participanții la concurs pot participa la concursul organizat de Organizator, precum și a condițiilor de selectare a câștigătorilor și de acordare a premiilor de către Organizator. Prin înscrierea la concurs, participanții își exprimă acordul cu aceste Reguli și se angajează să le respecte.

1.3         Datele de contact ale organizatorului:

(i)            la  adresaHvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praga 6, cu cod de identificare (IČ): 257 04 729;

(ii)          telefon: +40 373 808 634 și

(iii)         e-mail: info@orsay.ro

1.4         Organizatorul declară că:

(i)            acest concurs nu este în niciun fel sponsorizat, aprobat sau administrat de societatea Meta în calitate de operator al platformei Instagram și nu are nicio legătură cu acesta;

(ii)          Societatea Meta, în calitate de operator al platformei  Instagram, nu are drepturi sau obligații față de participanții la concurs.

2.            CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

2.1         La Concurs pot participa doar persoanele fizice cu vârsta de peste 15 ani, care sunt înregistrate pe rețeaua de socializare Instagram (www.instagram.com), care au un cont Instagram activ și public pe toată durata Concursului și care respectă prezentul Regulament, cu următoarele excepții (denumite în continuare „Participanții la concurs”): persoanele care se află într-o relație de muncă sau într-o relație similară cu Promotorul sau Organizatorul sau care sunt legate de aceste persoane printr-o relație de rudenie directă nu sunt eligibile pentru a participa la Concurs.

2.2         Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din competiție pe acei participanți:

(i)            despre care Organizatorul a constatat sau are motive rezonabile să suspecteze că au furnizat informații false în cadrul Concursului sau că au încălcat în alt mod aceste Reguli; sau

(ii)          nu îndeplinesc condițiile de participare la Concurs în conformitate cu prezentul Regulament; sau

(iii)         împărtășește în cadrul concursului declarații sau postări/povești vulgare, ofensatoare, rasiste sau în orice alt mod nepotrivite, care contravin bunelor moravuri sau aduc atingere reputației Organizatorului; și

fără nicio compensație și fără nicio obligație de a oferi motive pentru o astfel de decizie.

3.            CONDIȚII SPECIFICE ALE CONCURSULUI ȘI PREMII

3.1         Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:

(i)            să fie fotografiați purtând piesa lor preferată de îmbrăcăminte ORSAY (această piesă de îmbrăcăminte nu trebuie neapărat să fie nou achiziționată; pot fi folosite și haine ORSAY deținute anterior);

(ii)          să împărtășească această fotografie pe contul lor de Instagram activ și public, ca o postare, și să aibă postarea respectivă la contul lor de Instagram cel puțin până la data alegerii câștigătorului;

(iii)         să eticheteze contul de instagram @orsay (denumită în continuare „Fotografia de concurs”); și

(iv)         să urmărească totodată contul de Instagram @orsay.

3.2         Participanții la concurs vor putea să ia parte la această competiție între 1.7.2024 și 31.8.2024. Concursul se va desfășura lunar. Organizatorul va anunța câștigătorul în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la sfârșitul lunii respective printr-o postare/poveste pe contul de instagram al Organizatorului.

3.3         Concursul va avea în total de șase (6) câștigători, trei pentru luna iulie și trei pentru luna august. Fiecare câștigător va primi următorul premiu: un voucher online în valoare de 200 EUR din prețul total al produselor înainte de orice reducere pentru produse din magazinele electronice ale Organizatorului, disponibile la adresa https://www.orsay.com/ (magazinele electronice ORSAY operate de Organizator pe domenii de nivel superior în funcție de țările respective). Valoarea voucherului va fi convertită în moneda magazinului electronic ales de Câștigător în funcție de țara relevantă în care funcționează magazinul electronic al Organizatorului, aceste țări fiind enumerate în Anexa 1 la prezentul Regulament, la cursul de schimb curent al Băncii centrale respective.  Premiul va fi trimis câștigătorului prin e-mail sub forma unui voucher online împreună cu un cod. Voucherul poate fi utilizat numai în magazinul electronic al organizatorului, nu și în magazinele fizice. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica premiul în cazul în care premiul inițial nu poate fi livrat câștigătorilor din motive independente de voința Organizatorului.

3.4         Câștigătorii Concursului vor fi selectați de către Organizator  pe baza îndeplinirii condițiilor de participare prevăzute în prezentul Regulament. Organizatorul va ține cont de originalitatea și estetica fotografiilor din concurs. Selecția câștigătorilor este la discreția organizatorului și se va face în conformitate cu prezentul regulament.

3.5         După anunțarea câștigătorului, Organizatorul îl va contacta pe câștigător prin intermediul unui mesaj pe Instagram. Câștigătorul are obligația de a furniza Organizatorului detaliile necesare pentru livrarea premiului și mai ales adresa de e-mail și țara sau magazinul electronic ales de el/ea unde își va revendica premiul, așa cum este specificat în prevederile

3.3 prezentului Regulament. În cazul în care câștigătorul nu se adresează Organizatorului în acest mod în termen de 7 zile de la anunțarea rezultatelor concursului, Organizatorul va selecta un nou câștigător în termen de 3 zile și îl va înștiința în același mod ca și pe câștigătorul inițial.

3.6         În cazul în care câștigătorul refuză premiul sau se constată ulterior că acesta nu îndeplinește condițiile de participare la concurs în conformitate cu prezentul Regulament,  Organizatorul va selecta un nou câștigător în termen de 3 zile și îl va înștiința în același mod ca și pe câștigătorul inițial.

3.7         Nu există niciun drept legal la premiu. Câștigătorii nu au dreptul de a pretinde bani sau orice altă contraprestație în locul premiului.

3.8         Orice postări/povești care, în opinia exclusivă a Organizatorului, sunt ilegale, imorale, indecente sau descriu un comportament ilegal, riscant sau iresponsabil în vreun fel din partea participanților sau a altor persoane vor fi excluse din Concurs. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant al cărui comportament sau profil Instagram contravine regulilor rețelei de socializare Instagram. În cazul în care o astfel de încălcare este depistată sau suspectată, contul va fi raportat ca fiind fraudulos și acordarea oricărui premiu va fi suspendată în așteptarea unei decizii din partea administratorului sau a angajatului responsabil din Meta, în calitate de operator al platformei Instagram. Organizatorul le reamintește participanților să nu încalce legea atunci când își publică postările/poveștile, să nu riște posibile acțiuni legale și să se comporte într-un mod responsabil, politicos și cuviincios. Organizatorul are dreptul, în orice moment, să inspecteze și, ulterior, să excludă din concurs sau să-i descalifice pe participanții cu postări/povești pe care le consideră nepotrivite din oricare dintre motivele de mai sus sau din orice alt motiv, fără nicio compensație și fără nicio obligație de a motiva o astfel de decizie. Acest lucru este valabil și pentru postările/poveștile care nu pot fi utilizate la concurs din motive tehnice.

4.            DREPTURI DE AUTOR ȘI ALTE DREPTURI

4.1         Participantul la concurs este de acord și acordă o licență gratuită Organizatorului, fără limită de timp, teritoriu și cantitate, pentru a publica pe internet, în legătură cu concursul, postările/poveștile sale, inclusiv numele autorului. Participantul la concurs recunoaște, de asemenea, că, odată publicate, postările/poveștile pot fi distribuite pe internet fără voia Organizatorului, iar Organizatorul nu va fi răspunzător pentru o astfel de distribuire. Participantul la concurs va fi răspunzător întotdeauna în fața Organizatorului pentru faptul că el/ea este singurul autor al lucrării postate sau că are acordul autorului și al tuturor persoanelor implicate în crearea lucrării de a o utiliza în condițiile și în măsura precizate în prezentul document și că este îndreptățit în mod deosebit să acorde un astfel de acord Organizatorului. În cazul în care Organizatorul va avea nevoie să utilizeze o astfel de lucrare dincolo de cadrul menționat mai sus, Participantul la concurs este de acord ca, la cererea organizatorului, să confirme în scris dreptul de utilizare a lucrării respective de către Organizator, în cazul în care va fi de acord cu o astfel de utilizare. Participantul la concurs nu are dreptul la nicio remunerație sau contraprestație suplimentară, financiară sau de altă natură, pentru această utilizare.

5.            PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1         Pe baza participării la concurs, Organizatorul are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale participanților în măsura în care acest lucru este necesar pentru desfășurarea concursului în conformitate cu Regulamentul, pentru anunțarea câștigătorilor și pentru înmânarea premiilor.

5.2         Datele cu caracter personal ale participanților la concurs inclusiv numele, prenumele și fotografia profilului, iar în cazul câștigătorilor adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de livrare, precum și celelalte date comunicate în cadrul dialogului de permisiuni al platformei Instagram, vor fi prelucrate de către Organizator în calitate de operator și procesator în scopul desfășurării concursului și al înmânării premiului câștigătorilor. Datele de contact ale operatorului pot fi găsite în articolul 1.3 din prezentul Regulament.

5.3         Prelucrarea datelor cu caracter personal va avea loc pe durata concursului sau, în cazul câștigătorilor, pe perioada prevăzută de reglementările legale relevante cu caracter general obligatoriu, dacă o astfel de prelucrare este necesară sau permisă. De asemenea, Organizatorul este interesat să îi includă pe câștigători în baza sa de date de marketing în scopul trimiterii de mesaje promoționale. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, inclusiv numele, prenumele și adresa de e-mail vor fi prelucrate în acest scop după încheierea concursului, pentru o perioadă de 5 ani de la încheierea concursului. Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este interesul legitim al organizatorului și îndeplinirea angajamenelor sale conform prezentului regulament. Persoana vizată (câștigătorul sau participantul la concurs) are dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări.

5.4         Organizatorul are dreptul de a transmite datele cu caracter personal ale participanților la concurs numai partenerilor contractuali care cooperează cu organizatorul în cadrul concursului, și mai ales companiei Orsay International s.r.o., cu sediul social la adresa: Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praga 5, cu Cod de Identificare (IČ): 288 75 923, înregistrată la Registrul Comercial de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, Înregistrarea 150567, sau partenerilor contractuali care furnizează servicii de marketing, IT, contabile și juridice pentru organizator.

5.5         În calitate de persoană vizată, participantul la concurs are următoarele drepturi:

(a)          dreptul de acces la datele cu caracter personal, pe baza căruia poate obține informații de la organizator dacă datele sale cu caracter personal sunt prelucrate, în ce scop, care este sfera de aplicare a datelor prelucrate și cui au fost divulgate aceste date cu caracter personal, dacă este cazul,

(b)          dreptul la corectarea datelor inexacte sau incorecte și la completarea datelor incomplete,

(c)          dreptul la ștergerea datelor în cazul în care scopul prelucrării încetează să mai existe sau în cazul în care datele cu caracter personal ale participantului la concurs sunt prelucrate în mod ilegal,

(d)          dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal ale participantului la concurs,

(e)          dreptul la portabilitatea datelor, pe baza căruia participantul la concurs poate obține datele cu caracter personal care îl privesc într-un format structurat și automat lizibil, fie pentru sine, fie pentru un alt operator de date,

(f)           dreptul de opunere la prelucrarea sau profilarea datelor cu caracter personal ale participantului la concurs,

(g)           dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care este Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal.

5.6         În cazul în care Organizatorul dorește să utilizeze datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul regulament, de exemplu, pentru a publica numele, prenumele și fotografia câștigătorului pe pagina sa de internet etc., Organizatorul va solicita consimțământul expres și voluntar al persoanei în cauză.

6.            DISPOZIȚII FINALE

6.1         Organizatorul nu are nicio altă obligație față de participanți la concurs și aceștia nu au dreptul la alte prestații din partea Organizatorului în afara celor prevăzute în prezentul regulament.

6.2         Premiile nu sunt executorii din punct de vedere juridic. Organizatorul garantează calitatea premiilor și se va ocupa de orice reclamații.

6.3         Promotorul și Organizatorul Concursului nu sunt responsabili pentru funcționalitatea aplicației Instagram și nici pentru livrarea mesajelor sau a premiilor. Orice reclamații sau obiecții vor fi soluționate în mod definitiv de către Organizator.

6.4         Organizatorul își rezervă dreptul de a scurta, amâna, suspenda sau anula Concursul fără nicio compensare sau de a modifica sau completa unilateral Regulamentul pe toată durata Concursului, anunțând modificarea pe paginile de Instagram ale Concursului, unde vor fi disponibile link-uri către Regulamentul valabil și complet.

6.5         Participantul la concurs înțelege că furnizează informațiile sale Organizatorului Concursului și nu rețelei electronice de socializare Instagram. Orice întrebări, comentarii sau plângeri cu privire la Concurs trebuie să fie adresate Organizatorului, nu rețelei Instagram.

6.6         În cazul în care orice prevedere a acestor reguli este invalidă și/sau ineficientă sau devine invalidă și/sau ineficientă, acest lucru nu va afecta valabilitatea și/sau eficacitatea celorlalte prevederi.

6.7         Prezentul Regulament intră în vigoare pe data de 1.7.2024.

Anexa nr. 1

Țările în care funcționează magazinele electronice ale organizatorului

Republica Cehă, disponibil la adresa https://www.orsay.cz/

Slovacia, disponibil la adresa https://www.orsay.sk/

Polonia, disponibil la adresa https://www.orsay.pl/

Germania, disponibil la adresa https://www.orsay.de/

Austria, disponibil la adresa https://www.orsay.at/

Ungaria, disponibil la adresa https://www.orsay.hu/

România, disponibil la adresa https://www.orsay.ro/

Croația, disponibil la adresa https://www.orsay.hr/

Slovenia, disponibil la adresa https://www.orsay.si/