Termeni și condiții

1. Dispoziții introductive 

1.1.Acești Termeni și Condiții (denumiți în continuare "Termeni și Condiții") ai Orsay Europe s.r.o., cu sediul social la Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praga 5 ID nr.: 25704729, înregistrată în Registrul Comercial administrat la Triprodusalul municipal din Praga, Secțiunea C, Dosarul 62763 (denumit în continuare "vânzător"), reglementează în conformitate cu prevederile §1751(1) din Legea nr. 89/2012 Cul., Codul civil (denumit în continuare "Codul civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg în legătură cu sau pe baza unui contract de vânzare-cumpărare (denumit în continuare "Contractul de vânzare") încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "Cumpărător") prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul online este operat de către Vânzător pe site-ul web situat la adresa de internet ORSAY.ro (denumit în continuare "site-ul web"), prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare "interfața web a magazinului"). 

1.2.Termenii și condițiile comerciale nu se aplică în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze produse de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează pentru a comanda produse în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul exercitării independente a profesiei sale. 

1.3.În contractul de cumpărare pot fi convenite dispoziții care se abat de la termenii și condițiile comerciale. Dispozițiile divergente din contractul de cumpărare au prioritate față de dispozițiile din condițiile comerciale. 

1.4.Prevederile din Termenii și condițiile comerciale fac parte integrantă din Contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și Termenii și condițiile sunt redactate în limba română. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba română. 

1.5.Vânzătorul poate modifica sau completa formularea Termenilor și condițiilor comerciale. Cu toate acestea, această dispoziție nu afectează raporturile juridice care rezultă din contractele individuale de cumpărare încheiate pe baza versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor, precum și drepturile și obligațiile care rezultă din acestea, inclusiv drepturile și obligațiile care decurg din încălcarea acestor contracte de cumpărare. 

2. Contul de utilizator 

2.1.După înregistrarea cumpărătorului pe site, acesta poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața de utilizator, cumpărătorul poate comanda produse (denumit în continuare "cont de utilizator"). Din interfața de utilizator, cumpărătorul poate comanda produse. Prin înregistrarea unui cont de utilizator, cumpărătorul este de acord cu acești Termeni și condiții. De asemenea, cumpărătorul poate comanda produse fără a fi nevoie de înregistrare, direct din interfața web a magazinului. 

2.2.La înregistrarea pe site-ul web și la comanda de produse, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și veridice. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile furnizate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. 2.2.2.Informațiile furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comandarea produselor sunt considerate de către vânzător corecte. 

2.3.Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor necesare pentru a accesa contul său de utilizator. Prin conectarea la contul de utilizator, cumpărătorul este de acord cu acești termeni și condiții. 

2.4.Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de utilizator. 

2.5.Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin pe baza Contractului de cumpărare (inclusiv Termenii și condițiile). 

2.6.Cumpărătorul ia la cunoștință că acest cont de utilizator nu trebuie să fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților. 

3. Voucherele cadou și codurile de reducere 

3.1.Cupoanele cadou și codurile de reducere dau dreptul cumpărătorului la o reducere a prețului de cumpărare a produselor (în cazul unui cupon cadou, de asemenea, la o reducere a costurilor asociate cu livrarea produselor), inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Cumpărătorul poate aplica reducerea în cadrul încheierii unor contracte de cumpărare individuale cu vânzătorul prin introducerea în comandă a codului conținut pe voucherul cadou sau pe codul de reducere achiziționat (a se vedea articolul 4.4 din acești Termeni și condiții). Acestea sunt vouchere cadou și coduri de reducere electronice (virtuale), fiecare dintre acestea dând dreptul la o reducere de o anumită valoare și putând fi limitate cu o anumită perioadă de valabilitate. Alte condiții de aplicare a voucherelor cadou și/sau a codurilor de reducere pot fi reglementate de regulile stabilite în pagina web a magazinului. 

3.2.În cazul în care voucherul cadou și/sau codul de reducere are o perioadă de valabilitate limitată, cumpărătorul are dreptul de a folosi voucherul cadou sau codul de reducere doar înainte de expirarea acestuia. În cazul în care cuponul cadou și/sau codul de reducere nu este utilizat înainte de expirarea perioadei de valabilitate, dreptul de a-l utiliza sau dreptul la o reducere din prețul de cumpărare al produselor expiră fără compensație (plata în numerar a reducerii, precum și orice altă compensație pentru valoarea neutilizată a cuponului cadou și/sau a codului de reducere sunt excluse). 

3.3.Nici voucherul cadou și nici codul de reducere nu pot fi schimbate (retroactiv) în bani. 

3.4.Voucherul cadou poate fi utilizat în mod repetat până la epuizarea valorii reducerii la care cumpărătorul are dreptul prin voucherul cadou. Voucherul cadou poate fi, de asemenea, răscumpărat pentru produse cu reducere. De asemenea, cuponul cadou poate fi utilizat pentru a acoperi (o parte din) costurile asociate cu livrarea produselor. 
Codul de reducere poate fi utilizat o singură dată. Dreptul la reducerea rezultată din codul de reducere poate fi exercitat numai ca reducere la prețul de cumpărare al produselor, nu ca reducere la costurile de livrare. Utilizarea codului de reducere este condiționată de achiziționarea produselor la un preț minim de cumpărare. 

3.5.În cazul în care un voucher cadou sau un cod de reducere este utilizat cu încălcarea condițiilor de aplicare a acestuia, vânzătorul are dreptul de a refuza voucherul cadou și/sau codul de reducere astfel utilizat și de a se retrage de la  contractul de cumpărare încheiat. 

 4. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare 

4.1.Toate prezentările de produse plasate în pagina web a magazinului au caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste produse. Nu se aplică §1732 alineatul (2) din Codul civil. Toate informațiile privind conținutul angajamentului aflate pe pagina web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste produse, cu excepția situațiilor în care caracterul obligatoriu al informațiilor privind conținutul angajamentului este determinat de dispozițiile legale obligatorii privind protecția consumatorilor, în special așa cum rezultă din dispozițiile § 1822 din Codul civil, iar antreprenorul și consumatorul au convenit în mod explicit altfel.  

4.2.Interfața web a magazinului conține informații despre produse, inclusiv prețurile fiecărui produs în parte. Prețurile produselor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile atât timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții convenite individual. 

4.3.Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care produsele sunt livrate în ROMÂNIA. 

4.4.Pentru a comanda produse, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre: 

4.4.1.produsele comandate, numărul, culoarea și mărimea acestora (produsele comandate sunt "introduse" de către cumpărător în coșul electronic de cumpărături din interfața web a magazinului), 

4.4.2.detalii cu privire la modalitatea de livrare a produselor comandate și la modalitatea de plată a produselor. 

4.4.3.informații privind costurile asociate cu livrarea produselor (denumite în continuare în mod colectiv "comanda"). 

4.5.Înainte de trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele introduse de către cumpărător în comandă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile făcute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda către vânzător făcând clic pe butonul "finalizează comanda" și confirmă în același timp că a citit și a fost de acord cu acești termeni și condiții. Datele furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul confirmă prompt primirea comenzii sau clarificarea acesteia cumpărătorului pe adresa de e-mail a cumpărătorului indicată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a cumpărătorului"). 

4.6.În funcție de natura comenzii (cantitatea de produse, valoarea prețului de cumpărare, costurile de transport estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului clarificări suplimentare și/sau confirmarea comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon). 

4.7.Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptarea), care este trimisă de către vânzător cumpărătorului prin poșta electronică la adresa de email a cumpărătorului. 

4.8.Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de vânzare. Costurile suportate de către cumpărător pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) sunt suportate de către Cumpărător însuși și nu diferă de tariful de bază. 

5. Prețul mărfurilor și condițiile de plată 

5.1.Prețul produselor și orice costuri asociate cu livrarea produselor în cadrul contractului de vânzare pot fi plătite de către Cumpărător către Vânzător în următoarele moduri: 

  • în numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă; 

  • fără numerar prin intermediul sistemului de plată; 

  • plata fără numerar cu cardul de credit, fie în orice moment prin intermediul unei aplicații on-line (gateway de plată), fie prin intermediul unui terminal de plată sau în numerar la curier la primirea produselor. 

5.2.Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de cumpărare include și costurile asociate cu livrarea produselor. 

5.3.Vânzătorul nu solicită un depozit sau o altă plată similară din partea cumpărătorului. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor articolului 5.6 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de cumpărare al produselor. 

5.4.În cazul plății în numerar sau la livrare, prețul de cumpărare se plătește la primirea produselor. În cazul plății fără numerar, prețul de cumpărare este datorat în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de cumpărare, în caz contrar comanda va fi anulată. 

5.5.În cazul unei plăți fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de cumpărare al produselor împreună cu nr. variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită în momentul creditării sumei respective în contul vânzătorului. 

5.6.Vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului un document fiscal - o factură privind plățile efectuate pe baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Vânzătorul eliberează documentul fiscal - factura cumpărătorului după plata prețului produselor și îl trimite în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului. 

5.7.Eventualele reduceri asupra prețului produselor acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi adunate. 

5.8. Plata prin Klarna
Oferim metoda de plată Klarna, în colaborare cu Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia. Plata se face către Klarna. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți Termenele de utilizare Klarna. Informațiile generale despre Klarna pot fi găsite aici. Datele tale personale vor fi prelucrate de Klarna în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor și așa cum este descris în Politica de confidențialitate Klarna.

6. Rezilierea din contractul de cumpărare – înapoierea produselor 

6.1.Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile § 1837 din Codul civil, un contract de furnizare de produse care au fost modificate conform dorințelor cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, un contract de furnizare de produse perisabile, precum și produse, dintr-un contract de furnizare de produse care au fost amestecate iremediabil cu alte produse după livrare, dintr-un contract de furnizare de produse cu ambalaj sigilat pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă, precum și dintr-un contract de furnizare a unei înregistrări audio sau video sau a unui program de calculator, dacă consumatorul a rupt ambalajul original. 

6.2.Dacă acesta nu este cazul menționat la articolul 6.1 sau într-un alt caz în care nu se poate renunța la contractul de cumpărare, cumpărătorul va trebui, în conformitate cu prevederile § 1829 alin. 1 din Codul civil, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare fără a da motive în termen de paisprezece (14) zile de la primirea produselor sau în termen de treizeci (30) de zile prelungit de către vânzător, în cazul în care obiectul contractului de cumpărare este reprezentat de mai multe tipuri de produse sau de livrarea mai multor piese, acest termen curge de la data primirii ultimei livrări de produse. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară. Cumpărătorul poate utiliza modelul de formular pus la dispoziție de către vânzător, care este anexat la Termeni și condiții, pentru a se retrage din contractul de cumpărare, dar acest lucru nu este necesar. În cazul în care cumpărătorul (consumatorul) se retrage de la Contractul de cumpărare utilizând formularul de mai sus, Vânzătorul îi confirmă consumatorului primirea acestuia în formă de text. Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de cumpărare, printre altele, la adresa sediului vânzătorului (Frogman - 27846H Strada Ogorului 3G, cod poștal 410554, RO) sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@orsay.ro. 

6.3.În cazul retragerii din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 6.2 din Termeni și condiții, contractul de cumpărare se anulează de la început. Produsele trebuie să fie trimise înapoi la vânzător în termen de treizeci (30) de zile de la data retragerii la adresa: Frogman - 27846H Strada Ogorului 3G, cod poștal 410554, RO. Perioada de 30 de zile menționată mai sus se consideră menținută dacă produsele sunt trimise în această perioadă. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul suportă costurile directe de returnare a bunurilor către vânzător. 

6.4.În cazul retragerii din contract în conformitate cu articolul 6.2 din Termeni și condiții, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea cumpărătorului de la contractul de cumpărare în același mod în care vânzătorul le-a primit de la cumpărător. În cazul în care plata a fost efectuată prin plata fără numerar cu cardul de credit, prin confirmarea acestor Termeni și Condiții, cumpărătorul este de acord ca vânzătorul să restituie fondurile prin transfer fără numerar în contul la care este conectat cardul de credit. Vânzătorul poate, de asemenea, să returneze fondurile cumpărătorului prin transfer bancar în contul respectiv dacă cumpărătorul este de acord cu acest lucru (sau dacă cumpărătorul însuși solicită acest lucru, în special prin intermediul formularului de retragere) și dacă cumpărătorul nu suportă costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să returneze produsele vânzătorului sau să dovedească faptul că a trimis produsele vânzătorului. 

6.5.În cazul în care cumpărătorul a ales o altă metodă de livrare a produselor decât cea mai ieftină oferită de vânzător, vânzătorul va rambursa cumpărătorului costul de livrare a produselor în baza contractului de cumpărare încheiat, în cuantumul corespunzător celei mai ieftine metode de livrare a produselor oferite (cu excepția colectării personale). 

6.6.Cumpărătorul este răspunzător doar pentru orice reducere a valorii produselor ca urmare a manipulării produselor într-un mod diferit de cel necesar pentru a se familiariza cu natura și caracteristicile produselor, inclusiv cu funcționalitatea acestora. Vânzătorul are dreptul să compenseze unilateral cererea de plată pentru daunele aduse produselor cu cererea de rambursare a cumpărătorului pentru prețul de cumpărare. Vânzătorul informează cumpărătorul (consumatorul) cu privire la rambursarea (parțială) a prețului de cumpărare și la această compensare, precum și cu privire la faptul privind valoarea redusă a produselor, sub formă de text. 

6.7.În cazul în care, după începerea contractului de cumpărare, apare un fapt pentru care nu este posibilă livrarea produselor comandate (de exemplu, produsele sunt deteriorate, nu mai sunt în stoc etc.), vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare. În acest caz, vânzătorul va returna prețul de cumpărare cumpărătorului în termen de 14 zile, fără numerar, în contul desemnat de cumpărător. 

6.8.În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu produsele, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou referitor la un astfel de cadou își încetează efectele, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul împreună cu produsele. 

6.9.În cazul plății cu cardul, fondurile vor fi rambursate în contul asociat cardului. 

  

7.Transportul și livrarea de mărfuri 

7.1.În cazul în care metoda de transport este convenită într-o cerere specificată de către cumpărător, cumpărătorul își asumă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestei metode de transport. 

7.2.În cazul în care vânzătorul este obligat, pe baza contractului de cumpărare, să livreze produsele la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia produsele la livrare. 

7.3.În cazul în care, din motive din partea cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a produselor sau într-o manieră diferită de cea specificată în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a produselor sau costurile asociate cu o altă metodă de livrare. 

7.4.La primirea produselor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului produselor și, în caz de defecte, să anunțe imediat transportatorul. În cazul în care se constată că ambalajul a fost deteriorat în orice mod care indică o intruziune neautorizată în pachet, cumpărătorul nu trebuie să accepte pachetul de la transportator. 

7.5.Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul produselor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de către acesta. 

8. Drepturi din motivul nerespectării contractului 

8.1.Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privește drepturile care decurg din executarea necorespunzătoare sunt reglementate de dispozițiile legale relevante cu caracter general obligatoriu (în special de dispozițiile § 1914-1925, § 2099-2117 și § 2161-2174 din Codul civil), în special: 

§ 1922 

În cazul în care dobânditorul reclamă în mod justificat un defect înstrăinătorului, termenul de reclamație a unui defect de pauză pentru perioada în care dobânditorul nu poate folosi bunul defect. 

§ 1924 

Oricine are un drept dintr-un produs sau prestație defectuoasă are, de asemenea, dreptul la despăgubiri pentru costurile adecvate suportate pentru exercitarea acestui drept. Cu toate acestea, în cazul în care dreptul la despăgubire nu este exercitat în termen de o lună de la expirarea termenului în care trebuie să se semnaleze defectul, instanța nu acordă dreptul dacă înstrăinătorul susține că dreptul la despăgubire nu a fost exercitat la timp. 

§ 2106 

Cumpărătorul informează vânzătorul cu privire la dreptul pe care l-a ales atunci când notifică defectul sau fără întârzieri nejustificate după notificarea acestuia. Cumpărătorul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul vânzătorului; acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi iremediabil. În cazul în care vânzătorul nu remediază defectele într-o perioadă de timp rezonabilă sau notifică cumpărătorul că nu va remedia defectele, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului de cumpărare în locul remedierii defectelor sau se poate retrage din contract. 

§ 2161  
Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că produsul este lipsit de defecte în momentul predării. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător ca produsul  
(a) să corespundă descrierii, tipului și cantității convenite, precum și calității, funcționalității, compatibilității, interoperabilității și altor caracteristici convenite,  
(b) să fie adecvat scopului pentru care cumpărătorul îl solicită și pentru care vânzătorul și-a dat acordul și  
(c) să fie livrat cu accesoriile și instrucțiunile de utilizare convenite, inclusiv instrucțiunile de asamblare sau de instalare.  
Vânzătorul este responsabil față de cumpărător ca, pe lângă caracteristicile convenite,  

a) produsul este adecvat pentru scopul pentru care un articol de acest tip este utilizat în mod normal, ținând seama de drepturile terților, de legislație, de standardele tehnice sau de codurile de practică ale industriei, dacă nu există standarde tehnice,  
b) produsul să corespundă, din punct de vedere cantitativ, calitativ și al altor caracteristici, inclusiv durabilitatea, funcționalitatea, compatibilitatea și siguranța, caracteristicilor obișnuite ale articolelor de același tip, la care cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil, inclusiv având în vedere declarațiile publice făcute de vânzător sau de o altă persoană din același lanț contractual, în special publicitatea sau etichetarea,  
c) produsul este furnizat cu accesorii, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de asamblare și alte instrucțiuni de utilizare, la care cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil și  
d) articolul corespunde, din punct de vedere al calității sau al manoperei, cu modelul sau cu exemplarul furnizat de vânzător cumpărătorului înainte de încheierea contractului. 
(5) În cazul în care un defect se manifestă în termen de un an de la predare, se consideră că lucrul era defect în momentul preluării sale, cu excepția cazului în care natura lucrului sau a defectului împiedică acest lucru. Acest termen este suspendat pe perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza lucrul, dacă a semnalat în mod corect defectul.  
§ 2165  
(1) Cumpărătorul poate reclama un defect care devine evident în termen de doi ani de la preluare.  
§ 2167  
(1) Cumpărătorul nu are dreptul la un drept de executare defectuoasă dacă el însuși a cauzat defectul. 
(2) Un defect al produsului nu este uzura cauzată de utilizarea normală a produsului sau, în cazul produselor uzate, uzura corespunzătoare gradului de utilizare anterioară a acestora.  
§ 2169  
(1) În cazul în care produsul este defect, cumpărătorul poate cere repararea acesteia. El poate, la alegerea sa, să ceară livrarea unui lucru nou fără defect sau repararea lucrului, cu excepția cazului în care metoda aleasă pentru înlăturarea defectului este imposibilă sau disproporționat de costisitoare în comparație cu cealaltă; acest lucru se apreciază în special în funcție de importanța defectului, de valoarea pe care lucrul ar fi avut-o fără defect și de faptul dacă defectul poate fi înlăturat prin cealaltă metodă fără dificultăți considerabile pentru cumpărător. 
(2) Vânzătorul poate refuza să remedieze defectul dacă este imposibil sau excesiv de costisitor să facă acest lucru, ținând seama în special de importanța defectului și de valoarea pe care lucrul ar fi avut-o fără defect.  
§ 2171  
(1) Cumpărătorul poate cere o reducere rezonabilă sau se poate retrage de la  contract în cazul în care  
a) vânzătorul a refuzat să înlăture defectul sau nu l-a înlăturat în conformitate cu § 2170 alin. (1) și (2), 
b) defectul apare în mod repetat, 
c) defectul reprezintă o încălcare materială a contractului sau  
d) din declarația vânzătorului sau din circumstanțe reiese că defectul nu va putea fi remediat într-un termen rezonabil sau fără a crea obstacole substanțiale cumpărătorului.  
(2) Reducerea rezonabilă se determină ca diferență între valoarea produsului fără defect și cea a produsului cu defect primit de cumpărător.  
§ 2172  
Defectul poate fi reclamat vânzătorului de la care a fost cumpărat lucrul. Dacă, totuși, o altă persoană este desemnată să repare defectul în locul vânzătorului sau într-un loc mai apropiat de cumpărător, cumpărătorul trebuie să reproșeze persoanei desemnate să efectueze reparația. 

8.2.Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că produsele sunt lipsite de defecte la preluare. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a luat în primire produsele: 

8.2.1.produsele au caracteristicile convenite între părți și, în lipsa unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător având în vedere natura produselor și pe baza publicității efectuate de aceștia, 

8.2.2. produsele sunt adecvate scopului declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care produsele de acest tip sunt utilizate în mod obișnuit, 

8.2.3. produsele corespund, din punct de vedere al calității sau al execuției, eșantionului sau modelului convenit, în cazul în care calitatea sau execuția a fost determinată în conformitate cu modelul sau exemplarul convenit, 

8.2.4. produsele sunt în cantitatea, culoarea și dimensiunea corespunzătoare și 

8.2.5. produsele sunt în acord cu cerințele legislației. 

8.3.Dispozițiile menționate la articolul 8.2 din Termeni și condiții nu se aplică produselor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care s-a convenit prețul mai mic, pentru un defect al produselor cauzat de cumpărător, pentru uzura produselor cauzată de utilizarea normală a acestora, pentru produsele uzate pentru un defect care corespunde nivelului de utilizare sau de uzură pe care produsele îl aveau în momentul preluării lor de către cumpărător, sau dacă acesta rezultă din natura produselor. 

8.4.În cazul în care defectul devine evident în termen de douăsprezece luni de la preluare, produsele sunt considerate ca fiind defecte la preluare. După expirarea termenului de 12 luni, clientul trebuie să dovedească afirmația sa că defectul exista deja la momentul preluării. Cumpărătorul are dreptul de a invoca un defect care apare la produsele de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la preluare. Cadoul oferit de vânzător odată cu achiziția nu este acoperit de garanție sau de răspunderea vânzătorului pentru defecte. 

8.5.Drepturile din motivul funcționării defectuoase vor fi exercitate de către cumpărător la adresa sediului vânzătorului Frogman - 27846H Strada Ogorului 3G, cod poștal 410554, RO. Momentul revendicării este considerat a fi momentul în care consumatorul își exprimă prin acțiunea sa juridică unilaterală voința de a-și revendica drepturile din funcționarea defectuoasă, adică atunci când informează pentru prima dată vânzătorul, că produsul este defect și ce satisfacție solicită. Pentru revendicarea defectelor produselor, cumpărătorul poate folosi formularul model pus la dispoziție de vânzător, care constituie o anexă la termenii și condițiile de vânzare. 

8.6.Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de Regulamentul privind reclamațiile vânzătorului. 

9. Alte drepturi și obligații ale părților 

9.1.Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produselor prin plata integrală a prețului de cumpărare a produselor. 

9.2.Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorul în sensul § 1826 alineatul (1) litera (e) din Codul civil. 

9.3.Tratarea extrajudiciară a reclamațiilor consumatorilor este asigurată de către vânzător prin intermediul adresei electronice info@orsay.ro. Vânzătorul trimite informații despre soluționarea reclamației cumpărătorului la adresa electronică a acestuia. 

9.4.Vânzătorul are dreptul de a vinde produse pe baza unei licențe comerciale. Controlul comercial este efectuat în domeniul său de competență de către autoritatea comercială competentă. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este exercitată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare. 

9.5.Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul unei schimbări de circumstanțe în sensul § 1765 alineatul (2) din Codul civil și nu are dreptul de a solicita o renegociere a contractului de cumpărare. 

10. Protecția datelor cu caracter personal 

10.1 Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este o persoană fizică, este asigurată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor GDPR). 

10.2 Cumpărătorul recunoaște că vânzătorul va prelucra următoarele date cu caracter personal ale cumpărătorului (i) în scopul executării contractului de cumpărare încheiat cu cumpărătorul (eventual și în scopul negocierilor privind încheierea și/sau modificarea acestuia) și/sau (ii) în scopul menținerii contului de utilizator în baza unui acord cu cumpărătorul: nume și prenume, adresa de reședință, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon sau alte informații suplimentare, cum ar fi adresa de livrare, numărul apartamentului, etajul apartamentului. Datele cu caracter personal de mai sus vor fi prelucrate de către vânzător în calitate de operator și de către persoanele care transportă produsele în calitate de împuterniciți. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în special prin colectarea, stocarea pe medii de informații, modificarea sau alterarea, extragerea, utilizarea, transferul către transportator și, eventual, către alte persoane (dacă cumpărătorul este de acord), stocarea, sortarea sau combinarea, blocarea și eliminarea. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata executării contractului de cumpărare și, după executarea Contractului de cumpărare, până la expirarea termenelor de prescripție (adică, în general, timp de trei ani după executarea contractului de cumpărare) sau pe durata contului de utilizator al cumpărătorului (adică până la anularea acestuia de către cumpărător). 

10.3 Politica de confidențialitate este cuprinsă în acest document

10.4.Cumpărătorul recunoaște că este obligat să furnizeze datele sale personale (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, atunci când plasează o comandă din interfața web a magazinului) în mod corect și veridic și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datelor sale personale. 

10.5. Vânzătorul poate delega prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului către o terță parte împuternicită de operator. Cu excepția persoanelor care transportă produsele, datele cu caracter personal nu vor fi transmise de către vânzător unor terțe părți fără acordul prealabil al cumpărătorului. 

10.6 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în format electronic în mod automatizat sau pe suport de hârtie în mod neautomat. 

10.7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că este vorba de o furnizare voluntară de date cu caracter personal. 

10.8 La crearea unei comenzi, cumpărătorul poate, de asemenea, să își dea acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopuri de marketing, în special în contextul trimiterii de comunicări comerciale și a altor acțiuni de marketing ale vânzătorului. Consimțământul va viza datele cu caracter personal în următorul domeniu de aplicare: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon. Datele cu caracter personal ale cumpărătorului în scopuri de marketing vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului cumpărătorului, dar pentru o perioadă maximă de cinci ani, cu excepția cazului în care acest consimțământ este reînnoit între timp. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în special prin colectarea, stocarea pe suporturi de informații, dezvăluirea, modificarea sau alterarea, recuperarea, utilizarea, transmiterea (dacă cumpărătorul își dă acordul), stocarea, sortarea sau combinarea, blocarea și eliminarea. 

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing nu este o condiție care să împiedice în sine încheierea unui contract de cumpărare. 

10.9. Vânzătorul informează cumpărătorul că datele sale pot fi înscrise în registrul stabilit în conformitate cu § 20z din Legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare (denumită în continuare "Legea privind protecția consumatorilor"). 

11. Trimiterea de comunicări comerciale și stocarea de cookie-uri 

11.1. Cumpărătorul ia la cunoștință că vânzătorul poate trimite pe adresa sa electronică informații legate de produse, servicii sau despre antrepriza vânzătorului sub formă de comunicări comerciale. Cumpărătorul poate anula trimiterea de comunicări comerciale în orice moment în contul său de utilizator sau prin intermediul linkului furnizat la sfârșitul fiecărei comunicări comerciale. 

Cumpărătorul recunoaște că vânzătorul utilizează cookie-uri pe site-ul său web. Prelucrarea și utilizarea cookie-urilor este reglementată de o politică separată, care este cuprinsă în acest document

  

12. Livrarea 

12.1.Cumpărătorului se poate trimite la adresa electronică a cumpărătorului. 

13. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum 

13.1.Vânzătorul informează cumpărătorul că are dreptul, în sensul Legii privind protecția consumatorilor, la soluționarea extrajudiciară a unui litigiu care decurge dintr-un contract de cumpărare încheiat cu vânzătorul. 13.13.2. Condiția prealabilă pentru exercitarea dreptului cumpărătorului la soluționarea extrajudiciară a litigiilor este o negociere directă anterioară nereușită cu vânzătorul.  

13.2.În cazul în care cumpărătorul dorește să își exercite dreptul la soluționarea extrajudiciară a litigiilor pe baza articolului 13.1 din Termeni și condiții, acesta se poate adresa Autorității cehe de inspecție comercială, care este organul competent pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor în cazul contractelor de cumpărare încheiate între vânzător și cumpărător, în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul web al Inspectoratului Ceh pentru Comerț la adresa http://www.coi.cz/. 

13.3.Cumpărătorul poate înainta o propunere de inițiere a unei soluționări extrajudiciare a unui litigiu în materie de consum în scris sau oral într-un protocol sau electronic prin intermediul formularului online pus la dispoziție pe site-ul web al Autorității cehe de inspecție a comerțului (formularul este disponibil la adresa URL https://adr.coi.cz/cs), semnat cu o semnătură electronică recunoscută sau trimis prin intermediul căsuței poștale de date a cumpărătorului care înaintează propunerea. Cu condiția ca propunerea să fie confirmată în termen de 10 zile sau să fie completată prin una dintre metodele menționate în prima teză, aceasta poate fi transmisă prin alte mijloace tehnice, în special prin telefax sau printr-o rețea publică de date, fără a utiliza o semnătură electronică recunoscută. Cererea trebuie să fie însoțită de dovada faptului că cumpărătorul nu a reușit să rezolve litigiul direct cu vânzătorul, precum și de alte documente care să dovedească faptele invocate de cumpărător, dacă sunt disponibile. 

14. Dispozițiile finale 

14.1.În cazul în care relația stabilită prin Contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), părțile convin ca relația să fie guvernată de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorului pe baza legislației general obligatorii. 

14.2.În cazul în care orice dispoziție din Termeni și condiții este sau devine invalidă sau ineficientă, dispoziția invalidă va fi înlocuită cu o dispoziție a cărei semnificație este cât mai apropiată de cea a dispoziției invalidate. Nevaliditatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. 

14.3.Contractul de cumpărare, inclusiv Termenii și Condițiile, este arhivat de către Vânzător în format electronic și nu este accesibil. 

14.4.Un model de formular de retragere din contractul de cumpărare este anexat la Termeni și condiții. 

14.5.Detalii de contact ale vânzătorului: adresa de livrare Orsay Europe s.r.o., cu sediul social la Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praga 5 ID nr.: 25704729; adresa de e-mail info@orsay.ro; telefon +40 373 808 634. 

La Praga la 1.3.2023 

Termenii și condițiile valabile de la 1.3.2023